Täna võttis Paide Kultuurikeskuses kogunenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu vastu poliitilise avalduse, milles kutsub üles tegema kohtunike ja prokuröride ametid valitavaks ja tähtajaliseks, et lahendada halva õigusemõistmise probleem.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu mõistab resoluutselt hukka juhtumid, kus kohtud asuvad usurpeerima seadusandlikku võimu ning hakkavad õiguse mõistmise asemel õigust looma. Eriti vastuvõtmatu on, kui seda tehakse ideoloogilisest fanatismist ja selges vastuolus seadusandja tahte ning rahva arvamusega.

Konservatiivne Rahvaerakond peab Eesti demokraatiale ohtlikuks olukorda, kus president ja riigikohtu esimees esitavad nõudlikus toonis pretensioone parlamendi tööle, et õigustada kohtute omavolitsemist. Sellega näitavad mõlemad, et nad ei ole oma ülesannete kõrgusel põhiseaduse kaitsjatena.

Oleme seisukohal, et „kohtute sõltumatuse“ nõudjad on kas meelega või võhiklikkusest valesti aru saanud selle mõiste sisust. Kohtu sõltumatuse nõue kujutab endast vajalikku kaitset täitevvõimu mõjutuste eest. Selle mõiste alla ei saa ega tohi mahutada osade kohtunike soovi olla sõltumatu seadusandja tahtest või ka avalikust kriitikast. Kohtu sõltumatus ei saa tähendada õigust rikkuda seadust.

Peame hädavajalikuks muuta seadusandlikku raamistikku kohtute läbipaistvuse ja seaduskuulekuse tõhustamiseks. Süsteem, mille järgi kohtunikud määratakse eluaegselt ametisse Riigikohtu esimehe ettepanekul presidendi poolt, on loonud suletud tsunfti, kus sõltumatuse asemel on kerge tekkima karistamatuse tunne. Fakt on, et tänasel päeval pole sisuliselt mehhanismi, mis võimaldaks seadust rikkuvat kohtunikku tema ametist vabastada.

Konservatiivne Rahvaerakond peab tekkinud tsunftimentaliteedi ja halva õigusemõistmise probleemi parimaks lahenduseks kohtunike, aga ka prokuröride ameti muutmist valitavaks ja tähtajaliseks.

Kohtunikud ei saa tegutseda ennast Eesti õigusruumist lahti sidudes, Eesti seadusi ja õigluse põhimõtteid eirates või rikkudes. Selliste kohtunike ametis jätkamine on lubamatu. Nende õigustamine ja kaitsmine on otsetee autoritaarsesse ning ebademokraatlikku ühiskonda.

Me ei luba sellel juhtuda!

Paide,
25.03.2017

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama