Töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski vastustest Konservatiivse Rahvaerakonna arupärimisele leidis kinnitust, et Eesti kooliarstisüsteemis esineb tõsiseid puudujääke. 

Arupärimise autor Mart Helme juhib tähelepanu, et üle kahe tuhande lapse ei saa praegu kooliarstiabi ja peavad leppima perearstiga.

„Ligi veerandsajas koolis ei ole arsti või õde, olgu põhjuseks õpilaste vähesus, meditsiinitöötaja vähesest koormusest tulenev väike palk, koolipidaja või omavalitsuse rahapuudus,“ ütles Helme.

„Probleem on veelgi laiem. Puudub täpne reglement, mida kooliarstilt või -õelt oodatakse. Sotsiaalministeeriumi juhend on selleks liiga üldsõnaline. Samuti on tase ebaühtlane, mõnel pool töötavad inimesed, kes ei ole varem õendustoiminguid teinud.“

Helme sõnul peaks Sotsiaalministeerium koostöös Õdede või Arstide Liidu ja meditsiiniharidust pakkuvate haridusasutustega peaksid paika panema reglemendi ja vastavad programmid, kuidas kooliarstiabi teenust osutada. „Paika tuleb panna, missugustele kvalifikatsioonile kooliarst või –õde vastama pead.“

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama