Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste mitteametlikul kohtumisel arutleti Euroopa Liidu sisejulgeoleku ning rände- ja varjupaigapoliitika tuleviku üle.

Siseminister Mart Helme (EKRE) sõnul on rändepoliitikas Eesti seisukohalt oluline hoida rändevood kontrolli all.

“Esmatähtis on ebaseadusliku rände ennetamine ja ebaseaduslikult riigis viibivate inimeste kiire ja tõhus tagasisaatmine. Eesti on valmis kaasa rääkima võimaliku abi osutamisele rände lähteriikidele, kuid rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste vastuvõtmine peab jääma riikidele vabatahtlikuks,” ütles siseminister.

Euroopa Liidu sisejulgeoleku tulevikuväljavaates tuleb Eesti seisukohalt keskenduda juba vastu võetud meetmete elluviimisele. Lisaks tuleb pöörata tähelepanu tehnoloogia kiire arenguga seotud mõjudele, võimalustele ning ohtudele siseturvalisuse tagamisel. „Eriti oluline on erinevate infosüsteemide arendamine ja nendevahelise automatiseeritud andmevahetuse tagamine. Võitluses kuritegevusega tuleb edendada koostööd Euroopa Liidust väljapoole jäävate riikidega, tõhustada e-tõendite kättesaadavust ning tagada võimalus sideandmete säilitamiseks ja kasutamiseks,“ lisas siseminister Mart Helme.

Samuti tulevad kohtumisel arutlusele tehisintellekti küsimused seoses sisejulgeoleku tagamisega, kus üheks väljakutseks on tasakaalu leidmine turvalisuse ning privaatsuse ja Euroopa Liidu andmekaitseraamistiku vahel.

Lisaks kõneletakse ka hübriidohtude teemal, kus on kavas viia läbi ka juhtumipõhine lauaõppus, et tõsta hübriidohtude alast teadlikkust. Harjutuse eesmärgiks on luua ühine arusaam kriisiolukorrast ja selle mõjust nii Euroopa Liidule kui liikmesriikidele ning juhtida tähelepanu uute tehnoloogiate kasutamisele desinformatsiooni levitamisel ja strateegilises kommunikatsioonis.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama