Konsultatsioonid Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel jätkusid ka laupäeval 16.03 ning esimene teemadeplokk oli sidus ühiskond ja rahvastikuprobleemid.

Erakondade hinnangul tuleb panustada enam laste ja perede suuremale toetamisele ning sellele, kuidas abistada kohanemisel neid Eesti inimesi, kes on otsustanud välismaalt kodumaale tagasi pöörduda.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul lepiti kokku, et luuakse abistavad meetmed välismaalt tagasipöördunutele. See tähendab Helme sõnul perede ja üksikisikute suuremat nõustamist, elu- ja töökoha ning lastele koolikoha leidmist ja muude praktiliste küsimuste lahendamist. “Me ei seisa mitte ainult laste sündimuse suurendamise eest, vaid ka selle eest, et tuua oma inimesed Eestise tagasi,” ütles Helme. “Kui meil räägitakse pidevalt sellest, et tööjõupuuduse leevendamist saab lahendada ainult immigatsiooniga, siis tegelikult on selle probleemi üheks lahenduseks ka oma rahvuskaaslaste välismaalt tagasitoomise toetamine.”

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul peab nii praeguste kui ka tulevaste valitsuste laiem eesmärk olema perede majandusliku seisu parandamine, Eesti rahvastiku kasv ning sidusam ühiskond. “Viimastel aastatel on nii sündimus kui ka Eestisse tagasipöördunud inimeste arv näidanud positiivset tendentsi. Selles on kahtlemata oluline osa olnud laste- ja peretoetuste tõstmisel, mida tuleb jätkata,” rõhutas Keskerakonna esimees. Samuti soovitakse Ratase sõnul lasterikastele ja noortele peredele oma kodu soetamiseks tagada laenu riigi käendusel, ilma kohustusliku omafinantseeringuta.

Ta lisas, et Keskerakond seisab sidusama ühiskonna ning siin elavate rahvusvähemuste eest. “Võimalik koalitsioon väärtustab kõiki siinseid rahvuskultuure ning jätkame muu hulgas nii rahvusvähemuste kultuuriseltside kui ka pühapäevakoolide toetamisega,” sõnas Ratas.

Läbirääkimistel osalev Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et perede majanduslik heaolu ja turvatunne on Eesti jaoks võtmetähtsusega küsimused, mis suurendavad sündimust ja lasterikaste perede arvu. “Isamaa on veendunud, et demograafia on meie riigi suurimaid väljakutseid, millega uus valitsuskoalitsioon hakkab pühendunult tegelema. Lepiti ka kokku, et rahvastiku küsimustega, sealhulgas eestlaste kodumaale naasmisega hakatakse tegelema valitsuse tasemel,” ütles Sibul.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama