Konservatiivse Rahvaerakonna esimees ja Riigikogu liige Mart Helme ei mõista, miks peaminister kutsub kodanikualgatuse korras tekkinud survegruppe ja MTÜsid omatahtsi jõukudeks. „Selline primitiivne mõttekäik ja asjale lähenemine viitab Rõivase võimetusele ühiskonna probleemidest aru saada“

Peaminister Taavi Rõivas taunib inimeste liitumist omaalgatuslike jõukudega, viidates üha enam populaarsust koguvale Odini Sõdalaste grupile. “Eesti Vabariigis tagab korra Eesti Politsei. Omaalgatuslikud jõugud ei suurenda eesti inimeste turvatunnet vähimalgi määral, pigem vastupidi,” kirjutas Rõivas sotsiaalmeedias.

Eesti Päevaleht kirjutas esmaspäeval, et kümned kaitseliitlased ja tegevväelased seovad end Odini Sõdalastega. Kaitseliit ja kaitsevägi ei näe probleemi selles, et nende liikmed kuuluvad vabal ajal enda soovitud rühmitusse – peaasi, et ei minda vastuollu Eesti seaduste ja asutuste väärtustega. Soomest on Eestisse levinud rühmitus, mille eesmärk on omaalgatuslikult tänavatel patrullides eestlasi pagulaste eest kaitsta, hoolimata sellest, et Eestis on pagulasi väga vähe. Rühmitus kogub kiiresti toetajaid, Facebooki toetusrühmas on juba ligi 5000 liiget. Sellega on liitunud ka mitu vastutaval kohal olevat kaitseliitlast ja kaitseväelast, kirjutas Eesti Päevaleht.

Helme sõnul pole Odini sõdurid EKREga seotud organisatsioon, vaid rahvaalgatuslik liikumine, mis püüab ennetada probleeme mis on tekkinud seoses massimigratsiooni ja elanikkonna puuduliku julgeolekualase vaakumiga võimude süül Rootsis, Norras ja Soomes. „Kui pagulaste surve jääb Eestis oodatust väiksemaks, võiks sellised struktuurid tulevikus teha koostööd politseiga näiteks naabrivalve alal ja kodanike vara kaitsel, kus hetkel esineb tõsiseid puudujääke.“

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama