Kallid rahvuskaaslased,

2020. aastat võib nimetada annus horribiliseks – hirmsaks aastaks. Meil kõigil olid aasta tagasi, uue kümnendi künnisel erinevad plaanid, lootused, tahtmised. Vaevalt oli aga aasta jõudnud alata, kui kõik need plaanid pöörati pea peale. Kriitika ja nurina juures, mida Hiinast alguse saanud koroonapandeemia on toonud, tasub ikka meeles pidada, et see pole meie enda põhjustatud häda, vaid kriis, mis on meile peale surutud.

Eestil on kõigest hoolimata koroonakriisis hästi läinud. Tõsi, ka meid on tabanud majanduslangus. Ka meil on inimesed jäänud tööta, firmad sulgenud uksi. Ka meie oleme oma inimesi kaotanud kurjale haigusele. Aga kui me vaatame, mis toimub mujal maailmas, tõepoolest, mujal Euroopas, meie enda naabrite juures, Rootsis, Leedus, Venemaal, siis on igale ausa meelega hindajale selge, et me oleme suutnud neist karmitest vetest läbi loovida väheste kahjudega. Seda kinnitavad peamised mõõdupuud. Eesti majanduslangus on olnud Euroopa üks väikseimaid. Meie tööpuudus on Euroopa üks madalamaid. Eesti surmade arv 100 000 elaniku kohta on samuti Euroopa üks väikseimaid. Meist eespool on vaid mõned meist palju rikkamad riigid nagu Soome, Saksamaa, Norra. Ja meil on olnud nii kevadel kui praegu Euroopa üks leebemaid piirangute režiime, et saaksime elada nii normaalselt kui vähegi võimalik.

Oleme saavutanud seda tänu kahele asjale. Esiteks on Eesti inimesed olnud mõistvad ja ratsionaalsed. Kehtestatud meetmeid on järgitud, oma käitumist on ise piiratud. Pingutatakse selle nimel, et nakatumisi oleks võimalikult vähe. Teiseks on valitsuse koroonastrateegia olnud õige ja tõhus. Meie otsus kevadel riigis elu ajutiselt rangelt piirata oli õigeaegne ja mõjus. Meie otsus majandust laenu kaudu toetada on olnud õige ja mõjus. See on aidanud ära hoida töötust, pankrotte, majanduse languskeerist, mis kõik lõppkokkuvõttes tähendab paratamatult maksulaekumiste vähenemist ja toob kaasa vajaduse kärpida lastetoetusi, pensioneid, arstide, politseinike või õpetajate palku. Me ei lubanud sellel juhtuda, kuigi meid selle eest väga rängalt kritiseeriti.

Ja ometi, kuigi koroonakriisi ohjamine on nõudnud lõppeval aastal kõige rohkem energiat ja tähelepanu, oleme me suutnud ellu viia ka oma lubadusi valijatele. Oma vähem kui kahe-aastase valitsemisaja kohta on meil ette näidata muljetavaldav hulk saavutusi. Erakonna juhina ja ministrina julgen ausa näoga astuda valijate ette ja öelda, et meid võib toetada, sest täidame lubadusi.

Ka lõppevast koroona-aastast saame ette näidata terve hulga töövõite. Meie võimule tuleku järel mõne kuuga täidetud valimislubadust langetada makse naeruvääristas aasta tagasi nii opositsioon kui ka meedia. Aga piirikaubandus vähenes drastiliselt ja väikepoed piiri ääres said uue hingamise. Kuni koroona tulekuni näitas vahepeal kolinal kukkunud Soome turistide arv selget tõusu. Väiksele maksumäärale vaatamata laekus alkoholi aktsiis pea sama hästi kui paaril varasemal aastal.

Sel aastal astusime järgmised sammud maksualandamistest. Viisime ellu järgmised valimislubadused. Diisli aktsiis tuli alla ja sellega koos vähenes kütuse hind. Välismaal tankimine kukkus ära ja piiriäärsed tanklad näitavad rekordmüüke. Eesti autoomanikud ja kodumaised transpordifirmad said rängal koroonaajal märkimisväärse säästu. Ka põllumehed võitsid miljoneid eurosid eridiisli langetatud hinna pealt.

Opositsiooni raevukas jutt sellest, kuidas EKRE kiusab maainimesi, on asjade alatu tagurpidi näitamine. Lisaks diislisoodustusele andsime põllumeestele 12 miljonit erakorralist kriisiabi, tegime maksusoodustuse metsamüügilt, suunamise tervelt 200 miljonit eurot Maaelu arendamise sihtasutusse, mis tagas maaettevõtetele rahalised vahendid kõige kriitilisemal perioodil, kui pangad keeldusid laenamast. Põllumehi aitas ka teine meie tehtud maksulangetus. Gaasiaktsiisi langetus on jätnud miljoneid eurosid nii kodukütte arvete, kasvuhoonete kütmise kui puidutööstuse kätte. Tänane valitsus täitis lubaduse langetada elektri aktsiisi ja selle tõttu on Eestis vähenenud elektri hind.

Kõigi nende maksulangetuste tõttu on Eesti aga riik, kus on olnud Euroopa suurim hinnalangus. Meie inimesed saavad endale rohkem lubada, sest neile jääb raha rohkem kätte. See ei juhtunud iseenesest, vaid on meie erakonna majanduspoliitika tulemus.

Veel üks tähtis valimislubadus, mis sel aastal täidetud sai, on pensionireform. Algaval aastal saab iga inimene ise otsustada, milline on tema plaan vanaduspõlveks. Võimalik, et enamik inimesi ei muuda midagi ja jätkab II pensionisambasse kogumist. Aga siis juba omal vabal valikul ja mitte sunniviisiliselt.
Raskest majandusolukorrast ja teravast kriitikast hoolimata täidame samm-sammult oma lubadust tõsta pensioneid. Pensionid tõusid nii sel aastal kui tõusevad ka järgmisel, 2021. aastal. Ja siingi on tähtis ära märkida, et nii, nagu meie programmis kirjas, arvestatakse tulevikus laste kasvatamise panust pensionis rohkem.

Jätkasime Eesti teedevõrgu välja ehitamist. Igaüks, kes on hiljuti sõitnud mööda Tallinna-Tartu maanteed, saab aru, kui tähtis on kõik suuremad linnad ühendada neljarealiste teedega. Aga lisaks suurtele maanteedele panime sel aastal olulist lisaraha kohalike teede hooldusse ja kruusateede asfalteerimisse. Ka see teeb maainimeste elu kergemaks!

Meie erakonna ühe tähtsama tööülesande, immigratsiooni kontrollimise vallas, oleme samuti liikunud mitme pika sammuga edasi. Juba suvel karmistasime oluliselt odavtööjõu sisse toomise võimalusi ning riigikogus liigub edasi seadusemuudatus, mis paneb pidurid peale ülikoolide kaudu õõnespeade Eestisse tassimisele ja itimeeste nime all toidukullerite riiki toomisele. Meie valitsuses oleku ajal on rohkem kui kaks korda vähenenud asüülitaotlused Eestisse ning viisarežiimi rikkumise eest saadetakse riigist viivitamatult välja. Suur võitlus Euroopa Liidu katsete vastu suruda meile peale ühtset asüüli- ja immigratsioonipoliitikat ning sellega koos kvoodipagulasi, seisab uuel aastal ees.

Samaaegselt seaduste karmistamisele on just meie erakonna siseministri ajal alanud lõpuks ometi idapiirile tara rajamine, kusjuures teeme seda mitu korda odavamalt, kui eelmised valitsused plaanisid. Piiritara ehitamisega paralleelselt ehitatakse üles eraldiseisvat piirivalve struktuuri – nii, nagu lubasime. Samuti kasvab jõudsalt sisekaitsereserv, mis aitab meil toime tulla võimalike massiliste piiriületuste või roheliste mehikeste provokatsioonidega. Sisekaitses töötavate inimeste paremaks motiveerimiseks tõsteti neil palka ning ehitatakse kogu Eestis välja moodsad ja mugavad töötingimused.

Ainult tänu meie erakonna südikale pressingule astuti pikk samm edasi riigikaitses ning lõpuks ometi on Eestil loomisel korralik rannakaitse. Järgmiseks teeme ära õhutõrje!

Head inimesed,

Valitsus on meie riigi elu edendamiseks teinud palju. Aga meie töö pole kaugeltki lõppenud. Peame kohe aasta alguses tagama selle, et abielureferendum toimub nii, nagu koalitsiooni kokku panemisel kokku lepiti. See ei saa olema lihtne ega kerge. Ei piisa ju, et me abielureferendumi toimumine riigikogus ära otsustatakse. Peame veenma kõiki normaalsust ja loomulikkust toetavaid inimesi osalema referendumil, et nad oma seisukoha valimiskasti juures fikseeriks. Kõik meie liikmed ja toetajad peavad andma oma panuse, et kampaania oleks edukas. Kaalul on see, kas meie ühiskond jääb normaalseks või mitte. Kas toetame loomulikku perekonda ja selle läbi rahva püsimist, või valime huku. Kaalul on ei rohkem ega vähem kui Eesti saatus.

Head mõttekaaslased,

2020. aasta oli raske ja keeruline. On inimlik ja loomulik vaadata tulevikku usu ja lootusega, et edasi läheb kergemaks. Peame siiski valmistuma ka väljakutseteks. Lisaks rasketele sisepoliitilistele jõukatsumistele hakkab alles uuel aastal selguma see majanduslik kahju, mida koroona on maailmas teinud. Me ei ole veel kärestikust väljas. Just selle tõttu kutsun üles rahvusena kokku hoidma ja üksteisele toeks ja abiks olema. Just nii, ühte hoides ja omasid toetades saame kõigega hakkama!

Martin Helme
EKRE esimees

 

AASTALÕPUPÖÖRDUMISE VIDEO

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama