Haldusreformi seaduseelnõusse esitatud kuuekümnest Konservatiivse Rahvaerakonna parandusettepanekust kiitis Riigikogu põhiseaduskomisjon heaks seitse.

Enamik toetatud parandustest olid redaktsioonilised, kuid heaks kiideti ka parandus, millega pikendatakse algse nelja kuu asemel kuue kuu peale tähtaega, milleks peab olema kehtestatud uue ühinemise tulemusel tekkinud omavalitsuse põhimäärus.

„Antud muudatus sai tehtud, sest neli kuud ei pruugi olla piisav aeg, et välja töötada põhjalik ja efektiivne põhimäärus ning õnneks suutsime seda muudatusettepanekut kaitsta,“ ütles Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Jaak Madison.

„Ühest küljest on positiivne, et Riigikogu kõige väiksema saadikutearvuga fraktsioon suutis läbi suruda seitse muudatusettepanekut. Teisalt on Konservatiivne Rahvaerakond on endiselt seisukohal, et praegune haldusreform seadus tegeleb vaid formaalse omavalitsute piiride muutmisega ning ei täida eesmärke.“

Madisoni sõnul on haldusreformil positiivne mõju ainult siis, kui muutub ka omavalitsuste rahastamine, täpsustatakse nende ülesanded ja õigused ning suurendatakse fiskaalautonoomiat.

Näiteks jäid toetuseta järgmised konservatiivide parandusettepanekud:

– suurendada maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele laekuvat tulumaksu osa senise 11,6% asemel 15%-le;
– tühistada haldusreformi seaduseelnõus kehtestatud omavalitsuse miinimum (5000 elanikku) ning soovituslik suurus (11 000 elanikku);
– vähendada ühinemisel töö kaotavate omavalitsusjuhtide hüvitist aastapalga pealt poole aasta palga peale, et vähendada äraostmist;
– moodustada Soome riigi eeskujul omavalitsuste juurde eakate nõukogud;
– anda valimisõigus kohalike omavalitsuste valimistel vaid Eesti Vabariigi kodanikele, eesmärgiga muuta valimised ühetaolisemaks ning hoogustada integratsiooni;
– kui valdade ühinemine pannakse rahvahääletusele, siis muuta selle tulemusega arvestamine omavalitsuse kohustuslikuks.

“Need muudatusettepanekud oleksid muutnud koalitsiooni kavandatud reformi sisuliseks. Praegu aga püütakse jõuga läbi suruda reformi, mis Eesti elu parandamise asemel tugevdab kartellierakondade võimuvertikaali ja võimendab elu hääbumist maal. Konservatiivne Rahvaerakond kavatseb võimule tulles läbi viia tõelise haldusreformi, mis arvestab tegeliku eluga ning toob ettevõtluse ja elu maale tagasi,” ütles Madison.

 

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama