Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Pressiteade
Tallinn, 03.09.2015

Tallinna Sadama korruptsiooni uurimiseks tuleb luua Riigikogu erikomisjon

Konservatiivne Rahvaerakond kavatseb riigikogu tööle asumisel teha parlamendi juhatusele ettepaneku moodustada Tallinna Sadama korruptsiooniloo uurimiseks erikomisjoni, kuna on ilmne, et korruptsioon ettevõttes on kestnud pikka aega ega piirdu üksnes praegu vahi alla võetud isikutega, vaid puudutab ka poliitilisi ringkondi. Samuti on praeguseks ilmne, et valitsuserakonnad on asunud näpuga üksteise peale näidates vee segamise ja tõe kinnimätsimise teele. Et välistada täitevvõimu mõju uurimisorganite tööle, peame vajalikuks sarnaselt VEB-fondile kutsuda kokku riigikogu erikomisjoni, millel on volitused teha uurimistoiminguid ja teostada järelvalvet täitevvõimu tegevuse üle antud juhtumis.

Konservatiivse Rahvaerakonna hinnangul on tegemist sedavõrd mastaapse ja pikaaegse varguseskeemiga, et see võib ohustada demokraatia ja õigusriigi toimimist. Samas ei poolda erakond kindlasti kriisi ära kasutamist ettekäändena strateegiliste riigiettevõtete erastamiseks. Näeme selles uut massiivse riigivarguse katset.

Kogu tõde Tallinna Sadamas toimunud massilise varastamise ja korruptsiooni kohta tuleb välja selgitada ning sellesse segatud isikute ring peab saama õigusrikkumistega proportsioonis olevad karistused. Erilise tähelepanu all peavad olema võimuerakondade tagatubade liikmete majandustegevused korruptsiooniaastatel. Erakonnad, kelle valitsemisalas Tallinna Sadama korruptsioon toimus, ei saa vastutust lükata üksnes mõnedele teolt tabatud ametnikele ega viimases hädas siseringist välja visatud poliitikule, vaid kannavad täit moraalset vastutust Eesti ajaloo ühe rängima korruptsiooniloo eest. Küsimuse all on, kas need erakonnad peale juhtunut üldse sobivad riiki juhtima.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama