Kinnitatud erakonna volikogus 25.03.2017

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kõigil liikmetel on kohustus tasuda liikmemaksu.

Liikmemaksu suurus on 18 eurot aastas, mida arvestatakse erakonna majandusaasta põhiselt (1. jaanuarist 31. detsembrini).

Liikmemaksu arvestatakse aasta-, mitte kuupõhiselt, kuid seda võib tasuda osade kaupa.

Liikmemaksu saab tasuda kogu jooksva aasta jooksul. Võlgnevus tekib, kui 31. detsembriks ei ole lõppenud aasta liikmemaksu tasutud.

Liikmemaksu saab tasuda tagantjärgi, kuid ei saa teha ettemaksu järgnevateks aastateks. Juhul, kui tasutakse suurem summa, kui on liikmemaksu kohustus, loetakse liikmemaksu ületavad summad annetuseks.

Sõltumata sissemakse juurde tehtud selgitusest arvestab erakond liikmemaksuks kõik summad, mille liige on erakonnale tasunud, kuni liikmemaksu kohustuse täieliku täitmiseni. Kõik seda ületavad summad loetakse annetuseks.

Liikmetel on õigus põhjendatult taotleda liikmemaksu vähendamist või vabastust kas osakonna või ringkonna juhatuselt. Otsuse liikmemaksu vähendamise või vabastamise kohta langetab ringkonna juhatus.

Liikmemaksu vabastus kehtib jooksva aasta kohta ja ei saa olla pikem kui korraga üks aasta, liige võib taotleda vabastuse pikendamist.

Erakonnast välja astunud liikmel pole õigust saada oma liikmemaksu tagasi.

Ringkonna juhatus peab arvestust sularahas laekunud  liikmemaksudest, informeerides erakonna juhatust jooksvalt sularahas laekunud liikmemaksude kohta, näidates ära maksja nime, isikukoodi, summa ja laekumise kuupäeva.

Kogu ringkonnas kogutud liikmemaks jääb ringkonna kuludeks. Erakonna juhatus peab arvestust igas ringkonnas laekunud liikmemaksude summa üle ning arvestab kord kvartalis välja summa, mida ringkonna juhatus võib kulutada omal äranägemisel. Summa arvestatakse vaid laekunud liikmemaksude pealt. Nimetatud raha kasutamisel tuleb lähtuda 06.01.2016 Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuses kinnitatud korrast.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama