Kohalike omavalitsuste valimistel 2021. aastal võttis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond vastu üleriigilise programmi „EKRE 5 plussi“, milles muu hulgas anti valijatele lubadus: „Me tagame kodulähedaste koolide säilimise.“ Lubadus tuleneb erakonna veendumusest, et eestluse elujõud ja ühiskondlik heaolu tugineb tasakaalustatud regionaalsele arengule ning maapiirkondade heale käekäigule. Meie erakonna saadikud kohalikes volikogudes üle kogu Eesti on sellest lubadusest kinni pidanud.

Kahjuks on viimastel aastatel kasvanud poliitiline surve väikekoolide kaotamiseks. Avalikkust eksitav jutt „koolivõrgu korrastamisest“ varjab valitsuse küünilist ja hukatuslikku plaani väikekoolide kiirkorras sulgemisest. Tühiseid summasid preemiaks lubades püütakse motiveerida omavalitsusi sulgema õppeasutusi ja kaotama kooliastmeid. Kodulähedaste koolikohtade tagamise asemel sunnib valitsus lapsi veetma pikki päevi koolibussis või survestab kooliealiste lastega perekondi kolima linna. Näeme ka seda, kuidas koolivõrku riigistades ja tsentraliseerides lahutatakse koolid omavalitsustest ja kogukondadest ning allutatakse ministeeriumi ja valitsuse ideoloogilisele kontrollile ja personalipoliitikale.

Praeguse valitsuse „koolivõrgu korrastamise“ vahetuks tagajärjeks on turvaliste ja ühte hoidvate kogukondade lagunemine ning maaelu senisest veel kiirem hääbumine. Maal ja väikelinnades on sündimus kõrgem kui suuremates linnades, seega halvendab maakoolide sulgemine lastega perede toimetulekut ja niigi ülimalt kriitilises seisus olevat rahvastikuolukorda.

Kohalike omavalitsuste eelarved on küll praeguses keerulises majandusolukorras tugeva surve all, ent koolide, sealhulgas väikekoolide, pidamine peab olema omavalitsuse eelarveline prioriteet. Kokkuhoidu või kärpeid ei tohi teha laste ja sündimuse arvelt! Juhime tähelepanu, et koolide sulgemiseks ei ole ükski poliitiline jõud valimistel mandaati saanud.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond nõuab oma volikogu liikmetelt vankumatut seismist oma valijate ja valimislubaduste eest. Oleme kindlalt seisukohal, et mitte üheski omavalitsuses ei tohi sulgeda ühtegi kooli või vähendada kooliastmeid. Erakonna saadikud peavad pigem loobuma koalitsioonis osalemisest, kui nõustuma koolide sulgemisega.

Rahvastiku muutustest tingitud ümberkorraldused koolivõrgus tuleb erilise hoolega läbi mõelda ja kohaliku rahvaga läbi arutada. Otsustavalt tuleb tagasi lükata tehnokraatlik Exceli-tabeli mõtteviis. Selle asemel tuleb hinnata kõiki otsuseid kohaliku elu pikast perspektiivist lähtudes ning laste ja perede heaolu silmas pidades. Maakoolide sulgemine laste vähesuse tõttu on pikalt võimul olnud erakondade olematu regionaalpoliitika tulemus, mitte põhjus. Koolide tegutsemine maal ja väiksemates keskustes on meie rahva, meie keele ja kultuuri edasise arengu üks olulisi eeldusi.

EKRE kutsub kohalikke omavalitsusi üles hoiduma langetamast pöördumatuid ja pikaajaliselt kahjulike tagajärgedega otsuseid hetkelise eelarveargumendi ajel. Selle asemel tuleb hoida selg sirge ja vastu pidada seni, kuni Eesti saab rahvusliku ja eesti inimeste huvide eest seisva valitsuse, mis viib läbi haridusreformi, lähtudes regionaalsest tasakaalustatusest, maapiirkondade elujõu tugevdamisest, laste parimatest huvidest ja kogukondade ettepanekutest.

Tallinnas
23. märtsil 2024

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama